Sản phẩm / Thiết kế công nghiệp

Hơn

Về chúng tôi

Airwheel cam kết đưa ra những niềm vui của công nghệ.

Thực hành văn hóa hợp tác của chúng tôi: "Cuộc sống thông minh tự do"

Được thành lập in1999, Thâm Quyến Forman Precision Industry Co, Ltd (sau đây gọi là FPI) luôn được cam kết cho R & D và sản xuất các conectors USB, pin tiêu đề, FPC, wafer, linh kiện ô tô và kết nối khuôn dập / injectiion khác.

ứng dụng sản phẩm

Hơn